Harcerskie Lotnictwo Subskrypcja

W trakcie swej wieloletniej działalności harcerskie środowiska lotnicze stworzyły swoje zasady działalnosci ułatwiające im prawidłową działalność.

>>> ZASADY HARCERSKIEJ PRACY LOTNICZEJ <<<

zawierają m.in.:
- regulaminy lotniczych sprawności harcerskich i zuchowych,
- przykładowe dodatkowe wymagania lotnicze do stopni harcerskich,
- regulaminy harcerskich odznak i patentów lotniczych,
oraz wiele innych informacji przydatnych działalności harcerskich jednostek lotniczych.