Harcerskie Lotnictwo
Harcerskie samoloty i szybowce
Harcerscy spadochroniarze
Harcerscy lotniarze Harcerscy baloniarze Harcerscy modelarze
Harcerskie Lotnictwo to zarówno popularyzatorska działalność drużyn lotniczych, modelarstwo lotnicze i kosmiczne, jak też profesjonalna działalność lotnicza. Chwalebne początki harcerskich skrzydeł sięgają 1928 roku. Także obecnie mamy się czym pochwalić. Z A P R A S Z A M Y !
Echa z podniebnych szlaków ...

http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerskie_Lotnictwo


Przykładowy terminarz imprez lotniczych w roku (Krakowska 19 Lotnicza)


Info - Kurs załogantów balonowych - Info


Spadochronowa Strefa Zrzutu "PYRLANDIA BOOGIE SKY SKUNKS" zaprasza !!!
Olo Stankiewicz GeRAPpa


Archiwalna KRONIKA (kliknij)