Harcerskie Lotnictwo Subskrypcja

Harcerskie balony oraz harcerscy baloniarze

SP-BZP  " Harcerz " SP-BWS  " Harcerz-II " SP-BIF (nowy balon HKB) SP-BWD  " Skaut " SP-BYL  " Zuch "
SP-BZP
"Harcerz"
SP-BWS
"Harcerz-II"
SP-BIF
(balon HKB)
SP-BWD
"Skaut"
SP-BYL
"Zuch"
SP-BYR
"Wzlot"
Harcerski Klub Balonowy

w Krakowie

balon
w dyspozycji
KCh ZHP
w Poznaniu
Klub Lotniczy
"Orlik"
w Kępnie
balon
w dyspozycji
KCh ZHP
w Gdańsku

I Puchar Unii Europejskiej Balonów n.O.P.
- X Krakowski Zlot Balonów n.O.P.
- Harcerski Biwak Lotniczy
30.04.-03.05.2004r - Kraków